Informatiebijeenkomst toekomst gymzaal

Op dinsdag 3 oktober om 20.00 uur vindt er in het Doarpshûs een informatiebijeenkomst en stemming plaats over de toekomst van de gymzaal. Wees welkom en beslis mee!

Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u wel meestemmen? U heeft afgelopen week een stemstrook in uw brievenbus ontvangen. Deze kunt u invullen en inleveren bij Ton Poelsma, Hegedyk 9.

Plaatselijk Belang Raerd & Stuurgroep leebaarheid Raerd

Door |september 30th, 2017|Plaatselijk Belang Raerd|Reacties uitgeschakeld voor Informatiebijeenkomst toekomst gymzaal

Brainstorm toekomst gymnastiekzaal 13 april 2017

Beste bestuurders van Raerder verenigingen/clubs en actieve gebruikers van de gymzaal,

Wij nodigen jullie bestuur of een afvaardiging daarvan uit om op donderdagavond 13 april om 20.30 uur in de Jongemakrite met ons van gedachten te wisselen over de toekomst van ons gymnastiekzaal. Ter voorbereiding treffen jullie in de bijlage een korte uiteenzetting van de mogelijkheden en de bespreekpunten aan.

Het kan zijn dat deze mail naar meerdere bestuursleden is verzonden of naar iemand die nu niet meer deel uitmaakt van een bestuur, in het laatste geval is een meedenker altijd welkom natuurlijk.

Mocht het niet lukken om zelf aanwezig te zijn of iemand anders namens het bestuur te laten komen dan ontvangen we hiervan graag even een berichtje. Mocht uzelf of uw bestuur nu wel een goed idee hebben, schroom dan niet en laat het ons weten.

Wij hopen op een constructieve avond!

Graag tot gauw!

Plaatselijk Belang Raerd (John Jacobs, Gretha Frankena, Ype de Vries, Baukje van Vilsteren)
Werkgroep Leefbaarheid (Ton Poelsma, Atte Wiarda, Sjoerd Stelwagen, Ymie Terwisscha van Scheltinga)

Bijlage BrainstormGymzaal_13042017

Door |april 12th, 2017|Plaatselijk Belang Raerd|Reacties uitgeschakeld voor Brainstorm toekomst gymnastiekzaal 13 april 2017

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Raerd

Wij nodigen u graag uit om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering te bezoeken                        op maandag 20 maart in het Dorpshuis Raerd.

Aanvang 20.00 uur.

Noteert u alvast deze datum in uw agenda!

De agenda wordt huis aan huis verspreid.

Wel zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Lijkt het je leuk om mee te denken en te praten over allerlei zaken die van belang zijn in ons dorp, meld je dan aan via de voorzitter John Jacobs. (tel. 06-45374239)

Je bent welkom!

 

 

Door |februari 6th, 2017|Plaatselijk Belang Raerd|Reacties uitgeschakeld voor Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Raerd

Kerstverlichting kerstboom dorpsplein vernield!

Helaas hebben in de nacht van eerste op tweede kerstdag weer enkele onverlaten vernielingen aangericht aan de kerstboom op het dorpsplein. Deze keer heeft de verlichting het moeten ontgelden. Op meerdere plaatsen is het gewoon kapot getrokken. Vorig jaar waren het de kerstballen
We hebben nog geprobeerd e.e.a. te herstellen, maar dat bleek niet meer te kunnen. Vanaf vandaag dus géén verlichting meer.

Het plaatselijk belang overweegt volgend jaar geen kerstboom meer te plaatsen.

Door |december 26th, 2016|Plaatselijk Belang Raerd|Reacties uitgeschakeld voor Kerstverlichting kerstboom dorpsplein vernield!

Uitslag leefbaarheidsenquête Raerd

Enige tijd geleden is onder de inwoners van Raerd een enquête gehouden. Als je op de onderstaande afbeeldingen klikt worden deze vergroot. De uitslag van de enquête is:

excel-dorpsvisie-4 excel-dorpsvisie-3 excel-dorpsvisie-2 excel-dorpsvisie-1

Wil je de uitslag op het gemakje bekijken? Download dan het pdf-bestand.

Door |november 10th, 2016|Plaatselijk Belang Raerd|Reacties uitgeschakeld voor Uitslag leefbaarheidsenquête Raerd

verslag dodenherdenking 4 mei 2016

DSCF0765 DSCF0768 DSCF0766

Samen met onze basisschool ’t Raerderhiem hebben wij op 4 mei weer de jaarlijkse dodenherdenking gehouden bij het oorlogsmonument aan de Buorren. Wederom waren er zeer veel dorpsgenoten aanwezig om de slachtoffers uit de 2e wereldoorlog, het oorlogsgeweld daarna en de vele vredesmissies, te herdenken.
Het is langzaamaan ook een moment van solidariteit geworden met de strijd die velen wereldwijd voeren voor vrijheid.
Zowel de voorzitter van het Plaatselijk Belang als de afgevaardigde van de gemeente, Mw. Geartsje Horjus, haalden in hun toespraak de noodzaak van het herdenken aan.

De kinderen van groep 7 en 8 van onze basisschool hadden samen met juf Evelien en meester Ralf, weer hun best gedaan om gedichten of een verhaaltje over oorlog en vrijheid voor te lezen. Zij waren ook behulpzaam bij het dragen van de krans en een bloemstuk tijdens de stille tocht en de herdenking bij het monument.
Oerpakezissers Jurjen en Jelmar en pakezisser Tineke Boschma van oorlogsslachtoffer
Geert v.d. Molen waren ook dit jaar weer van de partij.

Na de 2 minuten stilte was iedereen onder de indruk van de door Tjeerd de WalleDSCF0767
( vader van Elske ) gespeelde “Last Post “. Hij was ook degene die het Wilhelmus ten gehore bracht aan het einde van een herdenking die met applaus werd gewaardeerd.

Tot slot konden alle aanwezigen een roos bij het monument leggen. De deelnemende kinderen ontvingen een oorkonde van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Pieter bedankt voor het vlaggen op de kerktoren en Kees voor het geluid.

Pl. Belang Raerd.

( Het thema […]

Door |mei 16th, 2016|Plaatselijk Belang Raerd|Reacties uitgeschakeld voor verslag dodenherdenking 4 mei 2016

Dodenherdenking 4 mei

Basisschool “t Raerderhiem” en Plaatselijk Belang Raerd organiseren woensdag
4 mei a.s. de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument aan de Buorren.

Gaarne nodigen wij u allen uit hierbij aanwezig te zijn en zoveel mogelijk op
gepaste wijze te vlaggen.

Programma woensdag 4 mei 2016.

19.45 uur Verzamelen op het schoolplein van ’t Raerderhiem

19.50 uur Vertrek in stille tocht naar het herdenkingsmonument

19.55 uur Welkomstwoord voorzitter Plaatselijk Belang

20.00 uur Twee minuten stilte gevolgd door de “Last Post ” ( Tjeerd de Walle )

20.04 uur Korte overdenking door Mw. Geartsje Horjus, afgevaardigde gemeente
Súdwest- Fryslân.

20.10 uur Kranslegging schoolkinderen, vertegenwoordiger gemeente ZWF
en nabestaanden oorlogsslachtoffers voormalig Raerderhim.

20.15 uur Voordracht eigen gedichten of verhaaltje door leerlingen groep
7/8 gevolgd door het “Wilhelmus “. ( Tjeerd de Walle )

20.20 uur Afsluiting herdenking met bloemlegging door alle aanwezigen.

Na afloop is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Dorpshuis.
Kinderen groep 7/ 8 ontvangen een oorkonde voor de adoptie van het monument.

Wij verzoeken iedereen ruimte te geven aan de herdenking door na 18.00 uur
geen auto’s te plaatsen op de parkeerstrook bij het monument.

Basisschool ’t Raerderhim,
Plaatselijk Belang Raerd, april 2016

 

Door |april 28th, 2016|Plaatselijk Belang Raerd|Reacties uitgeschakeld voor Dodenherdenking 4 mei

Nieuws van Plaatselijk Belang

Onlangs is de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Raerd gehouden. Het jaarverslag 2015 en een verslag van de jaarvergadering 2016 kun je hier downloaden:

jaarverslag 2015 PBR

concept verslag jaarvergadering PBR

Het bestuur heeft afscheid genomen van Tom Hospes. Gretha Frankena gaat zijn taak als penningmeester overnemen. Het e-mailadres blijft ongewijzigd.

Door |april 21st, 2016|Plaatselijk Belang Raerd|Reacties uitgeschakeld voor Nieuws van Plaatselijk Belang

De Vrijheid omarmd

De vrijheid omarmd
________________________________________

Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen. Dat is niet altijd even makkelijk. Zo schreef de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater Hans Keilson (1909-2011), die zijn beide ouders in Auschwitz verloor, over de verleiding de haat van de ander klakkeloos te beantwoorden. Voordat je het weet, bespiegelde Keilson, ben je aan één kant van een gevecht gedrukt. Verruw je zoals je juist nooit wilde verruwen. Laat ook jij je haat de vrije teugel. En word je tenslotte gelijk aan wie eerst je agressor was. Sluipenderwijs ruil je humaniteit, pluralisme en eendracht in voor wraaklust, polarisatie en geweld. Omdat een ánder een onderscheid maakte tussen rassen en groepen, en jou als vijand aanwees. Deze gedachte van Keilson heeft nooit aan kracht ingeboet. Een open en democratische samenleving moet bij confrontatie met het kwaad haar principes, waarden en morele oriëntaties nooit opgeven.
Vrij van Oorlog
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij stil dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog. Voor ons koninkrijk was het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945 bijvoorbeeld ook geen bevrijding. Twee dagen later begon de dekolonisatiestrijd van een land op zoek naar vrijheid. Vanwege deze geschiedenissen reflecteren we op het verleden en proberen we lessen te trekken voor het heden en de toekomst.

In het licht van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog besloot de internationale gemeenschap, in de woorden van politiek denker Hannah Arendt (1906-1975), dat geen enkel mens meer verstoken mag blijven van ‘het recht om rechten te hebben’. Om dit uitgangspunt een morele vorm en juridische kracht te geven, werd de […]

Door |april 4th, 2016|Plaatselijk Belang Raerd|Reacties uitgeschakeld voor De Vrijheid omarmd

Himmeldei

gemeente logo

Wilt u ook helpen met het afvalvrij maken van de dorpen en steden in Súdwest-Fryslân? Klik dan op gemeentesudwestfryslan om u op te geven voor de Himmeldei 2016. Van 19 maart tot en met 16 april kunt u een Himmeldei organiseren. Om de verspreiding van het materiaal zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden hebben we de gemeente in 2 regio’s opgedeeld:

Regio West: met o.a. Bolsward, Witmarsum, Workum en Stavoren van 19 maart t/m 2 april 2016

Regio Oost: met o.a. Woudsend, Oudega en Sneek van 2 april t/m 16 april 2016.

Graag uw Himmeldei (waar mogelijk) plannen in de aangewezen periode. Heeft u vorig jaar grijpers in bruikleen ontvangen en besluit u om dit jaar niet deel te nemen aan de Himmeldei? Dan graag de grijpers voor 1 maart retourneren bij één van de milieustraten van de gemeente.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat van het team ROEZ  via E: himmeldei@sudwestfryslan.nl of T: 0515-489780.

Met vriendelijke groet,

Aafke Feenstra

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Door |februari 1st, 2016|Plaatselijk Belang Raerd|Reacties uitgeschakeld voor Himmeldei