Dorpshuis logo-3d-final

 

Meer weten over het doarpshûs?

Neem dan gerust contact met ons op!

Bestuur doarpshûs Raerd

 Ynso van der Meer  Voorzitter Tuincommissie
Jelle van der Velde  Secretaris Technische zaken
Tom Hospes Penningmeester  Verenigingen
0566-653716
 Durk Jan Zantema    Schoonmaak
Fokko Kooistra Technische zaken/
Onderhoud
 Margreet Fox  Vrijwilligers
Agendabeheer

 

 

Adressen

Stichting Doarpshûs Raerd   
Margreet Fox
Tel. 0566-601797 
Doarpshûs Raerd   
Buorren 30
9012 DH Raerd
tel. 0566-601456