PLAATSELIJK BELANG RAERD

Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd bestaat uit:

  • John Jacobs – Voorzitter
    Tel. 0566 – 60 18 35
  • Vacant- Secretaris
  • Vacant – Lid en havenbeheer
  • Ype de Vries – Lid
  • Baukje van Vilsteren – Lid
  • Gretha Frankena – Penningmeester

E-mail het bestuur of e-mail de penningmeester.

 

Commissies & Werkgroepen

De vereniging heeft een bestuur, dat jaarlijks op de ledenvergadering verantwoording aflegt. Bijna alle inwoners van Raerd zijn lid van Plaatselijk Belang. Voor de uitvoerende taken zijn verschillende commissies in het leven geroepen. Zo zijn er:

 

Dorpsvisie

Raerd heeft een dorpsvereniging; Plaatselijk Belang Raerd. Deze zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp in de meest brede zin van het woord. Dat doet zij aan de hand van de dorpsvisie. Deze wordt elke vier jaar opnieuw opgesteld, samen met de inwoners van Raerd. In deze dorpsvisie worden speerpunten benoemd. Daaraan wordt uitvoering gegeven door de diverse commissies die onder Plaatselijk Belang vallen. De Dorpsvisie is hier te downloaden. Klik op onderstaande afbeelding. (nieuwe dorpsvisie is in ontwikkeling, 2 mei 2017)

dorpsvisie opmaak

Leefbaarheid enquête

Klik op onderstaande link om de uitslagen van de enquête te bekijken.

Uitslag enquête 2016

Nieuwsbrieven aanpassing N354

De provincie is inmiddels gestart met het opnieuw inrichten van de N354. Nu is het de beurt aan het weggedeelte Tsienzerbuorren – Dearsum. Dat is nodig om de veiligheid en de bereikbaarheid van de dorpen te verbeteren. Om tot een goed plan te komen is een projectgroep samengesteld. De groep stelt zich in Nieuwsbrief1 N354_10022015 aan u voor. Daar leest u ook de laatste stand van zaken.

Vieringen & Evenementen

Daarnaast organiseert Plaatselijk Belang jaarlijks terugkerende vieringen en evenementen. Denk hierbij aan de 4-mei-herdenking, Sint Maarten, de intocht van Sinterklaas, het plaatsen van de kerstboom en kerstverlichting enz. Plaatselijk Belang onderhoud contact met de gemeente over zaken die belangrijk zijn voor het dorp.

Jaarverslagen

Via onderstaande links kunt u de verslagen downloaden.

Concept notulen ledenvergadering 2017 

Notulen ledenvergadering 2016

Jaarverslag 2016 Plaatselijk Belang Raerd

Jaarverslag 2015 

 

Neem contact op met Plaatselijk Belang Raerd

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht