Jij blijft toch niet stilzitten?

Raerd heeft een rijk verenigingsleven. Voor alle leeftijden, voor elk wat wils!

Sport

O.S.O. Raerd
Ysclub Raerd
Tennisclub
KV Wez-Wis Raerd
Biljartclub – Miss Stoot
Biljart senioren
Stichting Skûtsje Raerder Roek
Badminton Raerd

Sociaal Cultureel

Mienskipssoarch
’t Blikje
Toneelvereniging Nije Moed
Vrouwen van nu
Merkecommissie
Jongerein
Dokumintekommisje
De Tuke roeken
Bejaardensociëteit
Popkoor Animo
Laurentiuskerk Kerk
Griene Geaen


Overigen

Begrafenisvereniging “De laatste eer”
Stichting Varend Erfgoed
Groencommissie Raerder Bosk
Peuterspeelzaal