De Soos
foto soosDe soos bestaat al vanaf 1956.

Iedere donderdag middag van begin oktober tot eind maart, van 14.00 tot 17.00 uur komt een groep ouderen bij elkaar in het dorpshuis. In de vorige eeuw was dit in “de uitkomst”, het gebouwtje dat toen nog bij de kerk hoorde.
Er wordt gekaart: klaverjassen, tachtigen en schutjassen zijn de spelletjes.
Iedere deelnemer/ster betaalt €12,50 per maand, daarvoor krijgt men dus de locatie, koffie, thee en een koekje, en de gezelligheid.
Niet alleen Raerders zijn welkom, voorheen kwamen er wel mensen uit Akkrum, Poppenwier en Dearsum. Er geldt geen minimum of maximum leeftijd.
Contactpersoon is dhr. Bennie Berkepas, telefoon: 0566 602237