Wat doet de Dokumintekommisje?

“Er zorg voor dragen dat documenten die te maken hebben met het verleden van ons dorp behouden blijven. Dat gebeurt door ze te verzamelen, te inventariseren en toegankelijk te maken voor iedereen. Het gaat om documenten, niet om voorwerpen”.
De Dokumintekommisje organiseert tentoonstellingen, presentaties, schrijft artikelen en geeft voorlichting over het verleden van Raerd. In juni 2013 is bijvoorbeeld nog een overzichtstentoonstelling de Buorren Toen & Nu georganiseerd. Daarin werden foto’s getoond van de woningen aan de Buorren en hun huidige bewoners.
Heeft u oude foto’s en documenten? Dan kunt u deze beschikbaar stellen voor de kommisje. Zij maken hier graag gebruik van.

Leden

Op dit moment is de Dokumintekommisje samengesteld uit de leden Sjoke Brunia, Hans van Reenen, Alexander Tuinhout, Henk Hainja en Roel Houwing. De kommisje valt onder Plaatselijk Belang Raerd.

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met Roel Houwing: r.e.houwing@hetnet.nl, tel. 602141.