IMG_5486

Groencommissie Raerder Bosk

Elke dinsdagmorgen (en vaak ook middag) werkt een groepje vrijwilligers in het Raerder Bosk. Er wordt geschoffeld, geharkt, gehekkeld en onkruid getrokken om het Raerder Bosk weer in oude glorie (als park Jongema State) te herstellen. Ze maken de vogelhuisjes schoon en we plaatsen de eendenkorven. Daarnaast zoeken ze in andere stinsen-en wilde tuinen naar planten die goed passen in de nieuwe, of nog aan te leggen, perken. Daarvoor maken ze met elkaar af en toe een uitstapje.

Zo proberen ze het leefklimaat voor oude en nieuwe bomen, voor planten en voor dieren en natuurlijk voor de wandelaar zo optimaal mogelijk te houden.

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het Fryske Gea, die zorg draagt voor materiaal, budget en het grote onderhoud.


Voor informatie:

Alice Jongbloed (601655) of Ineke Schulting (602154)