De Jongerein

logo-roekenVoor de jongeren van 12 t/m 15 jaar in het dorp bestaat er een jongereinvereniging. De Jongerein in Raerd is een club, die een aantal jaren geleden is opgericht voor de kinderen, die in Raerd van de basisschool komen en dan verspreid over de hele omgeving naar het voortgezet onderwijs gaan. Raerd is een dorp waar de mensen een hechte band met elkaar hebben en wij vinden het belangrijk, dat ook deze groep jongeren zich met elkaar verbonden blijft voelen. Daarom wordt, tijdens het winterseizoen, één keer per maand een clubavond georganiseerd. Deze (vrijdag)avonden vinden plaats in sportkantine Jongemakrite te Raerd. 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost € 35,00 euro per jaar.

Kamp

Ter afsluiting van het seizoen gaat de groep, een nacht op kamp. Om dit te kunnen bekostigen worden er door de jongeren diverse klusjes gedaan, ook vindt er een verkoopactie plaats. Ieder voorjaar wordt er een Lege-Flessen-actie georganiseerd.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Jelly Gretha van Vilsteren
  • Annigje van der Meulen
  • Louise Duhoux
  • Teatske Schoustra
  • Marc Jorritsma
  • Grietsje Schaap

Aanmelden?

Heb je vragen of wil je je aanmelden mail dan naar e-mailadres Jongerein.