Onder grote belangstelling vond zondag 4 mei weer de jaarlijkse dodenherdenking plaats in Raerd in samenwerking met de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool ’t Raerderhiem.

4 mei 2014 nena en lientjeNena en Lientje vertelden beide  een verhaal hoe hun pake  (Gerke) en beppe (Loes) de oorlog hebben meegemaakt.

 

 

4 mei 2014 Klaas Visser, afgevaardigde van de Gemeente SWF

4 mei 2014 araya Araya Lukkes leest een zelf geschreven gedicht voor

4 mei 2014 kranslegging De zoons van Geart v/d Molen en Tineke Bosma, (pake sizzers van de verzetsstrijder op het monument)