Bewoners en bezoekers van Fryslân moeten zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Daarom investeert de Provincie Fryslân in het Friese wegennet. De N354 tussen Sneek en Leeuwarden is, na de aanleg van de Haak om Leeuwarden en de Centrale As en de verbetering van de N381, het grootste bestaande knelpunt op provinciale wegen. De maximale snelheid is 80 kilometer per uur. We
onderzoeken hoe we deze weg kunnen verbeteren. Ze troffen de afgelopen jaren al verschillende
maatregelen op de N354 tussen Sneek en Leeuwarden. Zo pakten we vorig jaar het gedeelte
bij Tsienzerbuorren aan. De weg door de buurtschap is veiliger gemaakt door het een meer dorpse
uitstraling te geven. Dit jaar beginnen we met de aanleg van twee ovondes bij de afslag naar Raerd
en Easterwierrum. Zo maken we de weg van Sneek tot de A32 stapsgewijs veiliger.

Lees meer in het informatieblad