Wij nodigen u graag uit om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering te bezoeken                        op maandag 20 maart in het Dorpshuis Raerd.

Aanvang 20.00 uur.

Noteert u alvast deze datum in uw agenda!

De agenda wordt huis aan huis verspreid.

Wel zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Lijkt het je leuk om mee te denken en te praten over allerlei zaken die van belang zijn in ons dorp, meld je dan aan via de voorzitter John Jacobs. (tel. 06-45374239)

Je bent welkom!