Berichtgeving gemeente Súdwest-Fryslân.

Baggert de gemeente ook in uw stad of dorp? Haal er uw voordeel uit.

Gemeente Súdwest-Fryslân baggert de komende 3 jaar 68 kilometer vaarweg. Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten beginnen we in het najaar met deze baggerwerken. Bent u nieuwsgierig naar de planning van de baggerwerken, wilt u profiteren van deze werkzaamheden of wilt u graag bagger op uw land? Lees dan verder.

Planning

Het baggerwerk voert de gemeente in drie stappen uit. Hieronder vindt u de planning:

  • 2014: de Witmarsummervaart (van Bolsward, via Schettens en Witmarsum naar Arum).
  • 2015: omgeving Sneek (Oudvaart – van Sijbrandaburen, Dearsum naar Raerd e.o), Oppenhuizen, IJlst en Heeg.
  • 2016: omgeving Workum, Koudum, Hindeloopen, Hemelum/Bakhuizen en Stavoren.

Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten beginnen we in het najaar met deze baggerwerken. In 2015 verspreiden we de baggerwerkzaamheden uit over het hele jaar. Hier is een toets voor gedaan en met enige maatregelen gericht op de natuur gaat de gemeente dit uitvoeren.

Integrale aanpak 

De gemeente pakt het baggerwerk zoveel mogelijk integraal aan. Dus de particuliere havens en vaarten gaan we op verzoek uitdiepen. Wilt u profiteren van deze integrale aanpak? Dan kunt u dit aanvragen. Dit doet u door contact op te nemen met het team Openbare Werken via 0515 – 48 90 00. Doe uw aanvraag niet te laat, de bemonstering en hoeveelheid bepaling neemt enkele weken in beslag.

Bagger ontvangen 

Bent u geïnteresseerd in het ontvangen van bagger op uw land? Dan kunt u zich aanmelden bij de gemeente. Dit doet u door het formulier in te vullen. U kunt ook eerst contact opnemen met team Openbare Werken via 0515 – 48 90 00. De voordelen van het ontvangen van bagger vindt u op onze website.

Meer informatie over het baggerproject vindt u op onze website. U kunt ook telefonisch contact opnemen

via 0515 – 48 90 00.

De Provincie Fryslân en Het Friese Merenproject subsidiëren het baggerproject.