Informatie over het baggeren van de Oudvaart e.o.
Overdracht waterwegen: Vorig jaar is aangekondigd dat de gemeente de komende jaren diverse waterwegen in beheer en onderhoud gaat overdragen aan de provincie Fryslân of Wetterskip Fryslân, dit als gevolg van de Waterwet.

Eerst baggeren: Voordat deze overdracht plaatsvindt gaat de gemeente deze vaarwegen eerst baggeren, in 3 projecten. Eén van die projecten omvat de Oudvaart e.o. Deze vaarwegen worden overgedragen aan Wetterskip Fryslân.

Oudvaart e.o.: In dit project zitten de volgende vaarwegen die gebaggerd worden: – Offingawier – no-rondweg Sneek naar Oudvaart; – Oudvaart zelf vanaf no-rondweg Sneek naar Raerd; – opvaart van Oudvaart naar Goënga; – opvaarten van Oudvaart naar Gau; – Sybrandabuorster opvaart; – Kerkvaart en Bangafeart richting Tersoal; – Dearsumer opvaart; – Syltsjesleat tot de Dillesluis te Raerd; – Vaart van Tolhuisbrug (Tersoal) tot Tersoalstersyl (Terherne) incl.vaargeul door Krúsbrekken.

Wanneer baggeren ? In mei /juni a.s. wordt begonnen met de Oudvaart en opvaarten naar de dorpen. De vaart van Tolhuisbrug (Tersoal) tot Tersoalstersyl (Terherne) incl. vaargeul door Krúsbrekken wordt In de 2e helft van 2015 gebaggerd.  Het gehele baggerwerk duurt tot eind 2015. De exacte planning komt tezijnertijd op de ondergenoemde website te staan.

Integraal: Het baggeren vindt zoveel mogelijk integraal plaats;  dit wil zeggen dat o.a. het vrijkomende, vaak humusrijke slib desgewenst op aangrenzende percelen weiland kan worden opgebracht als dit aan de daaraan verbonden voorwaarden voldoet.  De betreffende grondeigenaren/-gebruikers zijn hierover al benaderd.

Meeliften: Integraal betekent ook dat aangrenzend water van particulieren, zoals bijv. haventjes en vaarten) onder voorwaarden kunnen meeliften in het baggerwerk, weliswaar tegen betaling van de kosten.

Nadere info: Nadere info is ook te vinden op de gemeentelijke website http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/projecten-plannen_44423/item/baggerproject_52850.html.

 

Ook kan desgewenst telefonisch contact worden opgenomen met de begeleider van dit werk, de heer Piet de Hoop, telefoonnummer 0515-489000.