Via de gemeente Sûdwest Fryslân hebben wij op 26-8-2015 onderstaande informatie ontvangen!

Betreft : Baggerwerkzaamheden Oudvaart en diverse opvaarten Gemeente Sûdwest Fryslân

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Sûdwest Fryslân voert baggerwerkzaamheden uit in de Oudvaart en diverse opvaarten naar de Oudvaart.

Het baggerwerk wordt uitgevoerd door Ippel Dreding B.V. uit Koudum. Door de gemeente Sûdwest Fryslân wordt het werk begeleid en toezicht gehouden. De aannemer is maandag 29 juni gestart met de baggerwerkzaamheden.

De planning is, dat volgende week de watergang bij u in de buurt wordt gebaggerd.

Snoeiwerkzaamheden voor baggeren van de watergang

Voor het baggeren van de watergang nabij woningen is soms snoeiwerk vereist. De aanwezige bossages en overhangende takken kunnen zorgen voor belemmering van de werkzaamheden in het water. Vriendelijk wordt u verzocht overhangende takken en bossages te snoeien. Aannemer Ippel Dredging kan in overleg met bewoners tijdens de uitvoering overhangende takken snoeien om zo de uitvoering van het baggerwerk beter mogelijk te maken. Tijdens de werkzaamheden is overleg aannemer met aanwonende bewoners altijd mogelijk.

Graag waterpompjes, boten e.d. verwijderen vòòr aanvang van de baggerwerkzaamheden.

Heeft u vragen?

Contactpersoon bij Ippel Dredging is Cees Burghgraef, tel. 06 424 500 44

Johan Dijkstra, tel. 06 480 888 13

Alvast bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Ippel Dredging B.V.