NL Doet

getimagenldoet1 getimagenldoet2 getimagenldoet3

Vrijdag 21 maart, de dag van NL Doet, begon met regen maar gelukkig was het ’s middags droog! Niets hield ons dan ook tegen om te gaan “himmelen” en Raerd weer zwerfvuilvrij te maken. Als eerste gingen de leerlingen van groep 5 en 6 enthousiast op pad met een vrijwilliger. Getooid in een hesje en met papiergrijpers en vuilniszak gingen ze op pad. We dachten nog dat het met het afval in Raerd wel mee zou vallen maar helaas! De nodige vuilniszakken werden met afval zoals lege blikjes, glas, chipszakjes, plastic, papier, zakdoekjes, touw, etc. gevuld.
Bij terugkomst op het plein was er voor de deelnemers een glas drinken en een stuk chocola. Daarna was het de beurt aan de leerlingen van groep 7 en 8. In tegenstelling tot groep 5 en 6, die de binnenring van Raerd hebben gedaan, trokken zij door de buitenste straten van Raerd. Het resultaat van een middag zwerfvuil opruimen met alle enthousiaste vrijwilligers en leerlingen levert een schoon Raerd op! Zullen we het met zijn allen zo schoon houden?

Als dank voor hun inzet, was er voor alle leerlingen een oorkonde.

Bedankt vrijwilligers en leerling