Berichtgeving Elkien over de sloopplannen in Raerd.

De woningen aan de Selânswei worden gesloopt. De tijdelijke bewoners hebben tot 1 september 2015 de tijd om te verhuizen. Alle bewoners hebben een gebruiksovereenkomst, met Carex, dat wil zeggen dat ze van te voren wisten dat er een maand opzegtermijn aan verbonden is en geen huurbescherming genieten zoals dat bij een gewone huurovereenkomst aan de hand is. Er staat om die reden een geringe vergoeding tegenover het gebruik van de woning. Carex probeert de bewoners vaak nog wel een alternatief te bieden in hun woningenbestand. Elkien heeft geen verplichting om de bewoners te huisvesten. Die was er wel ten opzichte van de oude bewoners, die een sociaal plan aangeboden hebben gekregen en waar Elkien wel de verplichting heeft om vervangende woonruimte te zoeken.

In september wordt er gestart met de voorbereiding van de sloop, het beëindigen van de nutsvoorzieningen en het verwijderen van eventueel asbest. Het streven is om in oktober de woningen te slopen en dit voor de kerst afgerond te hebben. Uiteraard komen er hekken om heen en worden er de nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen.