Het Plaatselijk Belang heeft op dinsdag 14 april een bestuursvergadering in het Dorpshuis om 20.00 uur.

De volgende punten worden dan besproken;

Evaluatie Jaarvergadering 16 maart, dodenherdenking 4 mei, de financiën, bezoek FNP leden, Federatieoverleg Lege Geaen, en  dorps overstijgende onderwerpen en nieuwe bewoners in Raerd.

Een ieder die een idee heeft of een klacht is voorafgaande aan de vergadering welkom.

Plaatselijk Belang Raerd