20151013_092957Bloembakken en vandalen
Enige tijd geleden heeft de gemeente Súdwest Fryslân iedere dorpskern binnen haar gemeente een eenmalige gift gedaan om, ter verfraaiing van het dorp, bloembakken aan te schaffen en te plaatsen. Het Plaatselijk Belang Raerd mocht zelf het uiterlijk, de inrichting en plaats van de bloembakken bepalen. Zij hebben besloten dat de bloembakken het mooist tot hun recht zouden komen onder de plaatsnaamborden bij de drie toegangswegen naar ons prachtige dorp toe. Het maken en vullen van deze drie bloembakken hebben zij gegund aan de lokale ondernemers Hans Stouthart en Fokko Kooistra. Het is de bedoeling dat de instandhouding en het onderhoud van deze bloembakken door het dorp zelf wordt gedaan en bekostigd. Hierbij moet gedacht worden aan water geven, nieuwe plantjes erin, onkruid eruit, likje verf …… kortom dorpsbewoners met groene vingers leef je uit!
Zaterdagmiddag 10 oktober is de eerste bak aan de Slotsdyk geplaatst en gevuld. Tijdens de werkzaamheden kregen de heren van diverse voorbijgangers al menig compliment voor dit prachtige initiatief. Maar…….

Diezelfde avond nog hebben vandalen alle planten uit de bloembak gescheurd en tegen het plaatsnaambord en het bushokje gesmeten. Het prachtige resultaat dat dankzij de inzet van Fokko en Hans was behaald is in luttele seconden totaal verruïneerd. Veel dorpsbewoners en ook het Plaatselijk Belang hebben geschokt, boos en vooral erg teleurgesteld gereageerd op deze onzinnige vernielingen.20151012_081547 20151012_081556
Intussen is de bloembak weer in oude glorie hersteld. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we hier nog lang van kunnen genieten, evenals van de twee andere bloembakken welke binnenkort aan de Hegedyk en Poppenwiersterdyk geplaatst zullen worden.