Noch even werom nei 31 desimber 2019… Een overzichtje van wat foto’s van het carbidschieten in Raerd.