De collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft dit jaar € 303,79 opgebracht.
Harmke, Jeanette, Peekje, Doutsje, Tamara en Geesje, ook nu weer heel hartelijk dank voor jullie inzet !

De helft van het bedrag gaat naar Tjallingahiem in Leeuwarden voor het Sinterklaasfeest.

Jeltsje Jacobs