Goed nieuws! 

De geplande vergadering van het dorpshuis op vrijdag 15 april hoeft niet door te gaan. Het bestuur is deze week benaderd door Jelle van der Velde. Hij heeft samen met nog drie Raerders besloten om in het bestuur plaatst te nemen.

De nieuwe bestuursleden zijn Ynso Bart van der Meer, Durk Jan Zantema, Fokko Kooistra en Jelle van der Velde.
Een welkome en vooral een goede aanvulling in het bestuur.
Het bestuur gaat de ingeslagen weg vol vertrouwen tegemoet.