Doarpshûs nieuws
De jaarwisseling is veelal een moment om even stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat gaat komen.
Voor het Doarpshûs was 2016 een jaar van veranderingen. Klik hier voor het gehele bericht  

Wij wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2017.
Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd