Basisschool “t Raerderhiem” en Plaatselijk Belang Raerd organiseren woensdag
4 mei a.s. de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument aan de Buorren.

Gaarne nodigen wij u allen uit hierbij aanwezig te zijn en zoveel mogelijk op
gepaste wijze te vlaggen.

Programma woensdag 4 mei 2016.

19.45 uur Verzamelen op het schoolplein van ’t Raerderhiem

19.50 uur Vertrek in stille tocht naar het herdenkingsmonument

19.55 uur Welkomstwoord voorzitter Plaatselijk Belang

20.00 uur Twee minuten stilte gevolgd door de “Last Post ” ( Tjeerd de Walle )

20.04 uur Korte overdenking door Mw. Geartsje Horjus, afgevaardigde gemeente
Súdwest- Fryslân.

20.10 uur Kranslegging schoolkinderen, vertegenwoordiger gemeente ZWF
en nabestaanden oorlogsslachtoffers voormalig Raerderhim.

20.15 uur Voordracht eigen gedichten of verhaaltje door leerlingen groep
7/8 gevolgd door het “Wilhelmus “. ( Tjeerd de Walle )

20.20 uur Afsluiting herdenking met bloemlegging door alle aanwezigen.

Na afloop is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Dorpshuis.
Kinderen groep 7/ 8 ontvangen een oorkonde voor de adoptie van het monument.

Wij verzoeken iedereen ruimte te geven aan de herdenking door na 18.00 uur
geen auto’s te plaatsen op de parkeerstrook bij het monument.

Basisschool ’t Raerderhim,
Plaatselijk Belang Raerd, april 2016