Op 4 mei vond in Raerd weer de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Al weken  voor deze datum was er activiteit in het dorp. Misschien heeft u het wel opgemerkt: de gemeente Súdwest-Fryslân heeft het oorlogsmonument gerestaureerd en alle namen van de slachtoffers opnieuw ingeverfd.  Ook het bloemenperk rond het monument was weer helemaal netjes.

 

Op school waren de leerlingen al bezig geweest met de voorbereidingen. De leerlingen van groep zeven en acht hadden , zoals elk jaar, het monument geadopteerd. Dat houdt in dat zij namens de 4en5 mei stichting een bloemstuk mogen neerleggen, maar ook dat zij zich van te voren verdiepen in en samen nadenken over  de gebeurtenissen in de oorlog. Dit gebeurt ook in honderden andere scholen in het land, waardoor er een verbondenheid ontstaat tussen alle kransen en bloemstukken die in het hele land bij de monumenten worden gelegd. In samenwerking met Plaatselijk Belang zijn ze daar mee bezig geweest.

De jongeren van ’t Blikje hadden met dranghekken de straten rond het monument afgezet en hielden keurig het verkeer tegen. Om kwart voor acht hadden zich ruim honderd mensen verzameld op het schoolplein, waaronder veel leerlingen van ‘t Raerderhiem.  In een stille tocht liep iedereen naar het monument.

 

Nadat Baukje van Vilsteren als voorzitter van Plaatselijk Belang het welkomstwoord had gesproken en de namen van de oorlogsslachtoffers, die op het monument staan, had genoemd, sloeg de kerkklok acht uur en werd er twee minuten stilte in acht genomen. Daarna hoorden we Eline Koornstra op prachtige wijze “De Last Post” ten gehore brengen.

Het woord was toen aan de vertegenwoordiger van de gemeente Súdwest-Fryslân, mevrouw Debbie Douwes. Zij benadrukte in haar toespraak het belang van herdenken. Het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, “In vrijheid kiezen” werd hierna in een indrukwekkende toespraak toegelicht door de heer Sieger van der Zwaag. De toespraak treft u ook in deze Praet fan Raerd aan.

 

De kranslegging werd geopend door mevrouw Debbie Douwes, die samen met Tymo Duizendstra en Froukje Landman  namens de gemeente de krans bij het monument mochten plaatsen. Daarna legden Werner Bosma en Jelke Veldhuis het bloemstuk van de school neer. Toen werden de nabestaanden van de slachtoffers, genoemd op het monument, uitgenodigd om hun bloemen bij het monument te leggen.

Enkele leerlingen droegen vervolgens een gedicht of een verhaaltje voor: Annemarie Tuijn: “Angst”, Iris Top en Feia Plakkaar: “Oorlog”, Femke Wierda en Sanne Sikkema: “Strijd” en Eliza Ter Wisscha van Scheltinga: “De dag”. Aan de keuze van deze voordrachten was goed te zien dat de leerlingen hun best hadden gedaan om zich in te leven in hoe het is om in een oorlogssituatie te zitten.

De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus en het Frysk Folksliet, waarna alle aanwezigen werden uitgenodigd om een witte roos neer te leggen bij het monument. Deze werden uitgedeeld door Renske Wiarda en Doutsen Hospes. Iedereen was na de bijeenkomst welkom in het Dorpshuis voor een kopje koffie en thee. De leerlingen kregen daar ook de oorkonde, die bij de adoptie van het monument hoort.

 

We mogen wederom terugzien op een plechtige en respectvolle dodenherdenking.

Namens Plaatselijk Belang Raerd,

 

Tjitske Kamstra

Fotografie: Froukje Smith – Meer dan 1000 woorden