Onlangs zagen we op social media een dorpsfilm over het leven in de Lege Geaen in 1964 voorbij komen, gepubliceerd op Youtube door het Fries Filmarchief.

De maker is J.W.L. Adolfs en het gaat om een dorpsfilm van vier verschillende dorpen: Sybrandabuorren, Tersoal, Poppingawier en Raerd. In deze film is onder andere het gezinsleven te zien. Mensen zijn aan het werk op het gemeentehuis. Kinderen op de Bewaarschool (kleuterschool). Kinderen op de lagere school. Verschillende activiteiten zoals een damwedstrijd en een vrouwenbijeenkomst. Straatbeelden en een kijkje bij de plaatselijke middenstand zoals de apotheek, de bakker en Café H. de Jong. Een politie, veldwachter of wijkagent. Het boerenleven met koeien die in de wei staan te grazen. Inwoners zijn aan het kaatsen. Een bejaardensociëteit of bejaardensoos. Verschillende ambachten zoals een vrouw achter een weefgetouw. Zangkoor Euphonia – Rauwerd 1897.

Bekijk de film hier.

bron: FriesFilmArchief