Bestuur & Contact dorpshuis

Hier vind je een overzicht van het bestuur van Doarpshûs De Trijesprong

Agenda dorpshuis

Wil je weten wat er in het dorpshuis gebeurt, of zien of er nog een plekje vrij is? Kijk in de agenda.

Activiteitencommissie

De activiteiten in het dorpshuis worden georganiseerd door de activiteitencommissie.

Agenda doarpshûs Raerd

 

Over Doarpshûs de Trijesprong

Zelf iets te vieren?

Ook is het mogelijk het Dorpshuis te huren voor uw eigen feest of evenement. Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden stuur dan een e-mail. Er wordt contact met u opgenomen.

Het begin

De in het jaar 2000 opgerichte stichting “Dorpshuis Raerd” kon namens het dorp in 2001 het toenmalige café kopen. Daarna werd de architect Rein Hofstra ingeschakeld en samen met de plaatselijke aannemer en vooral de inzet van een heel leger vrijwilligers werd in anderhalf jaar tijd een prachtig dorpshuis neergezet. Het uiteindelijke resultaat kreeg tot ver over de dorpsgrenzen grote waardering. Zowel de inzet van al die vrijwilligers als de uitstraling van een “Grand Café” oogstte veel lof.

Multifunctioneel

Vanaf het begin is gestreefd om het dorpshuis multifunctioneel te maken, wat onder meer betekent dat de peuteropvang en de arts onderdak hebben en dat alle verenigingen in het dorp er terecht kunnen. Dat zijn er nogal wat: variërend van de toneelvereniging tot maar liefst drie biljartclubs. Daarnaast is het dorpshuis natuurlijk ook gewoon dorpscafé. Een groot voordeel is dat de ruimte flexibel is in te delen, door middel van een verplaatsbare geluidsdichte wand. Hierdoor is het altijd mogelijk dat meerdere verenigingen of clubs in het Dorpshuis tegelijk bezig zijn. De praktijk laat dan ook zien dat het zo druk is met allerlei activiteiten dat het vaak een heel gepuzzel is om iedereen een plekje te geven. Om een voorbeeld te geven: op een willekeurige dinsdagavond kan het zomaar zijn dat zowel een biljartclub, de zangvereniging, het yogaclubje en een vergadering allemaal bezig zijn zonder dat ze last hebben van elkaar.

 

Activiteitencommissie Raerd

Plezier hier!

De activiteitencommissie bestaat uit:

Peter Lammers
Wietse van der Vliet
Marije Peul
Anco Stobbe
Femke Veenstra
Marit de Jong
Herman van Vilsteren
Folkert Punter
Douwina Bosch
 

 

Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd

Jelle van der Velde Voorzitter
Durk Zandberg Penningmeester
Anneke Veenstra Secretaris
Durk Jan Zantema Munten(automaat)
Fokko Kooistra Technische zaken/Onderhoud
Roel Punter Vrijwilligers
Aaltsje ter Schegget Agendabeheer
Jeroen de Vries Algemeen lid
André van der Staal Tuincommissie
   

Adressen

 
Stichting Doarpshûs Raerd   
Anneke Veenstra
algemene vragen: stuur een e-mail
reserveringen: 
stuur een e-mail
Doarpshûs Raerd   
Buorren 30
9012 DH Raerd

Wil je meer weten over het dorpshuis,
of een ruimte reserveren?

Wil je meer weten over het dorpshuis, af en toe als vrijwilliger bijspringen achter de bar, of een ruimte reserveren? Stuur dan een mail naar: AGENDA DORPSHUIS.