Meer weten over het doarpshûs?

Neem dan gerust contact met ons op!

 

Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd

Ynso van der Meer Voorzitter
Durk Zandberg Penningmeester
Anneke Veenstra Secretaris
Durk Jan Zantema Munten(automaat)
Fokko Kooistra Technische zaken/Onderhoud
Roel Punter Vrijwilligers
Aaltsje ter Schegget Agendabeheer
 Jelle van der Velde Algemeen lid
Margreet Fox Algemeen lid
André van der Staal Tuincommissie

Adressen

 
Stichting Doarpshûs Raerd   
Anneke Veenstra
stichtingdoarpshusraerd@gmail.com
Doarpshûs Raerd   
Buorren 30
9012 DH Raerd
tel. 0566-601456

Wil je meer weten over het dorpshuis,
of een ruimte reserveren?

Wil je meer weten over het dorpshuis, af en toe als vrijwilliger bijspringen achter de bar, of een ruimte reserveren? Vul dan onderstaand contactformulier in en we nemen contact met je op.