Praet fan Raerd (Dorpskrant)

Adverteren

Het is mogelijk om te adverteren in de Praet fan Raerd. De tarieven gelden voor een heel jaar (11 plaatsingen). Eenmalig adverteren kan ook.
Dit kan al vanaf € 9,00.

Kopij

Kopij kan ingeleverd worden via de e-mail. Aanleveren in platte tekst, zonder opmaak en tabellen en foto's graag als bijlage toevoegen. Niet handig met de computer? Dan kunt u uw kopij afgeven bij Anneke Veenstra, it Fintsje 21 in Raerd. Bent u uitgenodigd om deel te nemen aan de rubriek Praet mar Raek? Klik dan op de button om naar de lijst te gaan.

Redactie

In de redactie zitten de volgende personen:
Afke IJsselstein (opmaak)
Anneke Veenstra
(opmaak, redactie, secretariaat)
Froukje Smith (opmaak)
Jan Douwe Meindertsma (interviews)
Johan Keuning (penningmeester)
Karen Kroeze (redactie)
Wytske Wassenaar Venema (interviews)

PRAET FAN RAERD

Elke maand verzorgt de redactie van Praet fan Raerd een dik gevulde dorpskrant. Deze dorpskrant valt bij iedereen in Raerd op de deurmat. Ook is het mogelijk om deze toe te laten sturen. De kosten hiervoor zijn: € 50,- per jaar.

De edities zijn ook digitaal te lezen. U kunt hieronder de dorpskrant van uw keuze aanklikken en downloaden. Wilt u een oude dorpskrant inzien? Stuur een e-mail naar de redactie.

 

DOWNLOAD DE DORPSKRANT

Dorpskrant

2024

 

2023

 

2022

  

 
 
 
 

 

2020

 

Dorpskrant 2019

 

 

Dorpskrant 2018

      

Dorpskrant 2017

 Dorpskrant februari 2017_lowres-1Dorpskrant januari 2017_def-1

Dorpskrant 2016

Dorpskrant-januari-2016-lowres-(1)-1Dorpskrant-februari-2016-lowres-1Dorpskrant-maart-2018-lowres-1Dorpskrant april 119_lowres-1Dorpskrant-mei-2016-lowres-1 Dorpskrant-juni-2016_lowres-1Dorpskrant-juli-2016-1 dorpskrant-september-2016-lowres-1 dorpskrant-november-2016_lowres-1

Wil je een oudere dorpskrant inzien? Neem dan contact op met de redactie.