De gemeente is van plan om tussen Poppenwier – Tersoal – Sibrandabuorren – Gauw een fietsstraat aan te leggen. Dat doen ze om het veiliger te maken.
 
Het concept fietsstraat is nieuw binnen de gemeente Súdwest-Fryslân en daarom onderzoeken zee het effect van de fietsstraat. Dit doen ze in goed overleg met een werkgroep vertegenwoordigd vanuit de dorpen, de Fietsersbond en studenten van de NHL/Stenden. Een onderdeel van dit onderzoek is het ophalen van de ervaringen van de gebruikers. Ze vragen hiervoor alle inwoners en ondernemers van Poppenwier, Tersoal, Sibrandabuorren en Gauw een enquête in te vullen. Na overleg met de gemeente mag deze enquête ook ingevuld worden door inwoners van Raerd.
 
Invullen enquête
U kunt de vragenlijst invullen via deze link. Dat kan tot en met zondag 19 juni 2022. Mocht het mogelijk zijn om de enquête digitaal in te vullen, dan kun je een papieren versie aanvragen bij de gemeente.
 
Waarvoor worden de resultaten gebruikt?
De resultaten van de enquête worden gebruikt om de huidige situatie en ervaringen in beeld te brengen. Na de aanleg van de fietsstraat voert de gemeente een vergelijkbaar onderzoek uit om het effect van de fietsstraat te bepalen.