Komende week valt er bij alle Raerders een enquête op de deurmat..

Waarom deze enquête?
Tijdens de crisis vergadering van het dorpshuis bestuur is er een stuurgroep ontstaan, deze groep dient ter ondersteuning van het dorpshuis bestuur. De stuurgroep wil d.m.v. deze enquête de bezetting van vrijwilligers voor het dorpshuis en de kantine weer op peil brengen, zodat het dorpshuis kan blijven bestaan!!
Het gaat goed met het dorpshuis, qua activiteiten en bezoekers. Daar zijn we erg blij mee en we hopen deze stijgende lijn voort te zetten. Dit alles was en is niet mogelijk zonder de inzet en bijdrage van vrijwilligers. We zijn dan ook erg dankbaar voor iedereen die zijn steentje bijdraagt of heeft bijgedragen. We merken echter dat de belasting op de huidige groep vrijwilligers toeneemt. Daarom willen we de lijst van vrijwilligers en commissies voor diverse taken reorganiseren. Gezamenlijke inzet waarborgt het voortbestaan van ons prachtig dorpshuis en kantine, we hopen dan ook op jullie enthousiasme. Laten we met zijn allen ons mooie dorpshuis en kantine draaiende houden!

Wij willen jullie vriendelijk doch dringend verzoeken onderstaande enquête te beantwoorden en in week 43 halen we de enquête persoonlijk weer bij u op.

Alvast bedankt namens de ‘stuurgroep – vrijwilligers’: Julia Haringsma, Tamara Heeringa, Dineke Vleer, Tamara Struiving, Douwe van der Ploeg en Jan Pieter Sikkema.

Klik op onderstaande link ‘inventariseren vrijwilligers’ voor de enquête, mochten er binnen een gezin meerdere enquêtes nodig zijn, kan deze worden uitgeprint.

Inventariseren vrijwilligers