Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën

28 maart 2014 @ 20:00 - 22:30

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag jaarvergadering d.d. 22 maart 2013
5. Jaaroverzicht 2013
6. Financieel verslag 2013
7. Verslag kascommissie
8. Voorstel besteding Club van Honderd
9. Herziening Statuten
10. Sponsorplan 2014
11. Jeugdbeleidsplan K.V. Wêz-Wis 2014
12. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Dirk Kooistra en Oeltsje van der Woude
Voorstel nieuwe bestuursleden: Wobbe Kooistra en Annigje Geertsma
Sjirk de Groot en Alex v.d. Woude

Pauze

13. Bespreking Beschrijvingsbrief KNKB
14. Benoeming afgevaardigden jaarvergadering KNKB d.d. 3 april 2014
15. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en de zomertraining
16. Rondvraag
17. Sluiting
.

Het verslag van de jaarvergadering van 2013 en een overzicht van het vorig kaatsseizoen is na te lezen op www.wez-wis.nl.

Gegevens

Datum:
28 maart 2014
Tijd:
20:00 - 22:30

Locatie

Dorpshuis

Organisator

KV Wêz-Wis
Bekijk de site van Organisator