Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Jaarvergadering Tennisclub

14 februari 2014 @ 20:00 - 22:30

Agenda Algemene Ledenvergadering 2014
1. Opening/vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Jaarverslag tennisseizoen 2013
4. Kascommissie
5. Verslag penningmeester
6. Pauze
7. Banen nieuwe gemeente
Punten ter stemming
Punt1
Kunnen we als vereniging instemmen en een basis bereidheid uitspreken om het privatiseringsproces in te kunnen gaan.
Punt 2
Kunnen we, op basis van een toezegging van de gemeente dat we gelijkwaardig behandeld zullen worden als de andere te privatiseren banen, instemmen met het staken van de reeds gestarte procedure in hoger beroep
8. VCL competitieleider
9. Voorstel: banen zelf speelklaar maken
10. Voorstel verhogen contributie
11. Bestuurssamenstelling
a. Aftredend: Aukje de Groot, niet herkiesbaar
b. Voorstel nieuw bestuurslid: Doete de Groot, Trientsje Hellinga
Nieuwe kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de
vergadering melden bij de voorzitter.
12. W.v.t.t.k

Het verslag van de Algemene Jaarvergadering van 2013 kun je nalezen op www.raerd.com. Wil je graag een schriftelijk exemplaar ontvangen? Neem dan even contact op met Aukje de Groot (06 29 30 92 75).

Gegevens

Datum:
14 februari 2014
Tijd:
20:00 - 22:30

Locatie

Dorpshuis

Organisator

Bestuur TC Raerd