Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

OSO jaarvergadering

19 november 2013 @ 20:30 - 22:00

Onderstaand treft u de volgende stukken aan:

Agenda jaarvergadering OSO 19 november 2013

Notulen jaarvergadering OSO  26 november 2012

Jaarverslag seizoen september 2012 t/m augustus 2013

Het financiële verslag inclusief de begroting kunt u opvragen via OSO@hotmail.nl, ook ligt dit een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in het dorpshuis.

Agenda jaarvergadering 19 november 2013

1. Opening.
2. Ingekomen stukken/ mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering 26-11-2012
4. Jaarverslag
Ruimte/ koffie thee
5. Financieel.
• Financieel jaarverslag
• Verslag kascommissie
• Kascommissie 2013-2014
• Begroting 2013-2014
6. Bestuurssamenstelling na jaarvergadering
• Aftredend en niet herkiesbaar: Margreet Fox
• Aftredend en niet herkiesbaar: Gre de Boer
• Aftredend en niet herkiesbaar: Anjo Veenstra
7. Statuten en huishoudelijk reglement.
Personeel en activiteiten aanbod.
8. Rondvraag/ WVTTK
9. Afsluiting.

Notulen jaarvergadering O.S.O. 26 november 2012

Aanwezig: Gre de Vries, Boukje Brouwer, Saloni de Vries, Anjo Veenstra, Nynke de Hoop, Alies Olivier, Jetske Kiestra, Karin Draaisma, Anne de Jong, Thea Paulusma, Tsjip Dijkstra, Jeanet Boskma, Margreet Kammam en Jeltsje Venema.
Afwezig met kennisgeving: Joahnna Kooistra en Grietsje Galema

1. Opening: 20.40 uur opent Boukje Brouwer de vergadering.

2. Mededelingen: Maandag 10 december 20.00 uur is er een open les Dance fitness. Iedereen is welkom. Er wordt een mailing gedaan naar de oud leden van Aerobic. Er wordt een mailing gedaan naar eventuele nieuwe leden. Het wordt op facebook gedeeld en er worden briefjes opgehangen.

3. Notulen 2011:
• Vraag uit de zaal waarom de notulen zo laat geplaatst werden in de dorpskrant?
Opmerking: de agenda en uitnodiging waren niet duidelijk.
Reden late plaatsing: dat het dan vers in het geheugen zit. Vier weken van te voren moeten de notulen en de agenda en de uitnodiging geplaatst worden in de dorpskrant.
Afspraak: Voortaan de notulen twee keer plaatsten. Vlak na de jaarvergadering en met de vooraankondiging.
• Het is jammer dat de Zumba is gestopt. Wat is daarvan de reden? De vrijdagavond was niet de juiste avond voor Zumba en de instructrice kon niet op een andere avond lesgeven.
• Waarom is de donateuractie afgeschaft?
Deze is niet afgeschaft maar er wordt gewerkt aan een ludieke actie.
De dames in de zaal geven aan te willen helpen bij de actie, het is zonde om het geld te laten liggen.
• De eventuele stop van de pilates op woensdagochtend. Staat goed in de notulen na de jaarvergadering is besloten dat de pilates op woensdagochtend blijft bestaan.
• Opmerking vanuit de zaal: De mensen van buitenaf willen graag op de hoogte gesteld worden dat de streetdance niet doorgaat. Idee om een telefoonboom op te zetten. Kim gaat een telefoonboom opzetten.
4. Jaarverslag:
• Er wordt geconstateerd dat er nog maar weinig aerobicsleden zijn.
• De gymactiviteiten waren zeer geslaagd.
• Onderlinge wedstrijd hoort bij de club en heeft een herhalend karakter.
5. Financiën:
• De vrijwilligersvergoedingen zijn afgeschaft. De instructeurs werken nu op factuurbasis of in loondienst via het STK.
• De subsidie voor gebouwen is komen te vervallen en de huur van de zaal is gestegen.
• Mevrouw Kiestra is zelfredzaam en betaalt een bijdrage in de huur.
• De totaaltelling roept vragen op en kan er volgend jaar uit.
• Volgend jaar wordt het makkelijker omdat dan alles in Davilex wordt gedaan. We vragen dan van de leden: een nieuwe machtiging met daarop Ibannummers, e-mailadressen, data van tekenen machtiging. De kosten hiervan zijn 169,00 euro en een update kost 64,00 euro per jaar.
• De kascommissie is akkoord.
• De kascommissie voor 2012/ 2013 zijn Nynke de Hoop en Magreet Kamman.
• Contributieverhoging jeugd: van 6,00 euro naar 7,50 euro en bij de volwassenen van 10,00 euro naar 12,50 euro. Voorstel akkoord.

6. Plannen voor het komende jaar:
• Kindercircus. Iedereen is welkom.
• Vraag vanuit de zaal: Waarom is er niets voor jongens, een instuif o.i.d?
• Muziekinstallatie slaat vaak over. Dit heeft te maken met gebrande cd´s en de ondergrond. Kim gebruikt een IPod en die heeft er geen problemen mee.
• Spiegelwand voor de streetdance dames. Radboud vragen voor sponsering?

7. Statuten en reglementen
Personeel en activiteiten aanbod.
• Chang Neo gaat op de maandagavond Dance Fitness geven.
• De pilates blijft bestaan op woensdagochtend maar dan via Ymkje haar bedrijf. Los van O.S.O.
• E-mailadres oso@hotmail.nl geeft verwarring. Je krijgt een automatisch antwoord en een ontvangstbevestiging. Als je dit niet krijgt, heb je niet het juiste e-mailadres.
• Er is een goede toelichting middels een brief gegeven over de nieuwe machtigingen.
• De leden van pilates gaan niet akkoord met het afstoten van de pilates. De pilatesdames zitten in het ongewisse. Magreet gaat een mail sturen met concrete afspraken. We gaan kijken naar het daadwerkelijk aantal leden en deze zijn bereid om contributieverhoging te betalen. Binnen twee weken duidelijkheid naar de pilatesdames verschaffen.
8. Bestuursverkiezing:
• Baukje Brouwer en Saloni de Vries worden bedankt voor hun inzet.
• We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.

9. Rondvraag:
• Mevrouw Kiestra: Er zijn positieve geluiden betreffende damesgym op maandagochtend. De gym is voor dames van alle leeftijden.
• Magreet Kamman: Nieuwe machtigingen, nieuwe contracten? STK geeft de contracten uit en zorgt ook voor vervanging.
• Jeltsje de Boer: Straks een nieuwe gemeente, hoe komt het dan met de huur en de subsidies. We willen een front gaan vormen met de sportverenigingen van Raerd en een mail sturen naar de gemeente.
10. Afsluiting:
• Baukje sluit de vergadering

 

Jaarverslag seizoen september 2012 t/m augustus 2013

Het afgelopen seizoen is er van alles gebeurd op het gebied van sport.

Hieronder vind je de gebeurtenissen van het afgelopen seizoen. Als je de opsomming naast die van de afgelopen jaren ernaast legt zie je verschuivingen in  activiteit.

Bestuurssamenstelling aan het begin van het seizoen:

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Margreet Fox (Voorzitter)

Anjo Veenstra (secretaris en vanaf maart 2013, pr)

Gre de Boer ( pr en vanaf mrt 2013 secretaris)

Karin  Draaisma ( penningmeester)

Tijdens de grote jaarvergadering van 2012 zijn Saloni de Vries en Boukje Brouwer afgetreden. Er zijn geen bestuursleden bijgekomen daar niemand zich heeft aangemeld.

Sporten die worden gegeven:

Dance fitness : maandags van 20.00-21.00 door dhr Donn

Damesgym :(dinsdagmorgen) door mevr. Kiestra

Pilates: woensdags van 10.15-11.15 door Ymkje in verband met zwangerschap vervanging Donn

Streetdance: woensdag van 16.30-19.30 met verschillende groepen. Donderdag van 16.00-17.00 door. Kim Rijpma

Zumba : dinsdagavond van 20.00-21.00 door Sonja

Gymnastiek voor de jeugd  op vrijdag van 15.00-18.00 met verschillende groepen, door Jeltsje.

Alle cursusleid(st)ers geven met  veel bezieling les aan onze leden.

De belangstelling voor de Dance fitness en streetdance neemt nog steeds toe. Er is continu bweging in leden en cursusleid(st)ers  . Als bestuur moeten we hier steeds op in spelen. Het vinden van nieuwe mensen gaat vaak moeizaam. We geven de sportleiders meer verantwoordelijkheid: de groepsindeling ligt bij de leiders.

In vogelvlucht het jaar door:

December 2012 Schoonmaak van lokaal en materialen

Oktober . 2012 Juf Jeltsje Osinga start als gymjuf.

Anjo bevalt van een zoon: Sverre Mart, 24 augustus 2012

Ymkje Bouma bevalt van dochter Bregje Lily,

 26 januari 2013  :  Voorstelling wordt er gegeven door een  echte goochelaar. Leden en niet- leden waren welkom. We hebben wel een kleine bijdrage gevraagd voor een tegemoetkoming in de kosten. Het was erg geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar .

26 juni Gymnastiek voor de jeugd:  Juf Jeltsje heeft de heuse Tumblingbaan geïntroduceerd bij de jeugd. Een heel spektakel was dit in de gymzaal. Kinderen schminken, open les.

Streetdance: 3 juli  2013

Juf Kim heeft weer gezorgd voor een spetterend seizoensafsluiting, uitgevoerd voor het Doarpshus. Onder grote belangstelling van publiek hebben de dames een mooi optreden gegeven, compleet met bijpassende outfits en make-up! De groep uit Akkrum was ook aanwezig. Leuk om te zien hoeveel talent er is, jong en oud. We hebben bosjes bloemen verkocht om hiermee de spiegelwand te financieren, dit naar idee van Jeanette Boskma. De kinderen hebben van onze  vereniging suikerbrood, een  krentenbol en drinken gekregen.

 Plannen komend seizoen  2013-2014:

 –        Sinterklaas

–        Realiseren spiegelwand

–        Nieuwe muziekinstallatie

–        Geurverstuiver

–        Schoonmaak

PR en communicatie:

Via de Praet fan Raerd worden de leden en overige belangstellenden op de hoogte gehouden van activiteiten en uitbreiding van het aanbod van OSO. Aug. 2013 Anjo en Gre hebben tekst aangeleverd voor de dorpssite dus deze is nu  meer up to date geworden.

We maken ook gebruik van de Poppenwierster Krante om  een nog groter gebied te bereiken. Deze krant komt ongeveer 4x per jaar uit. Zijn er nog meer ideeën van de leden hoe we een nog groter gebied kunnen bereiken?

Ook op www.raerd.com staat informatie over OSO en het aanbod en de activiteiten die georganiseerd worden.

Aug. 2013 Anjo en Gre hebben tekst aangeleverd voor de dorpssite dus die is meer up to date.

Overig:

Ontwikkelingen ledenaantal 2004 – 2012

peildatum jeugd aerobics damesgym pilates streetdance
Sept  2004        37        20        15          –         –
Sept  2005        31        20        14          –         –
Sept  2006        42        22        14          –         –
Sept  2007        42        23        15          –         –
Sept  2008        38        22        14        19         –
Sept  2009        58        21        15        15        36
Sept  2010        59       10        12        18        33
Sept  2011       18        13         30
Sept  2012 Jeugd/volwassen Dance fitness damesgym pilates streetdance zumba
Gem,. 53/29

1 Lid kan meerdere sporten beoefenen.

Wensen voor komend sportseizoen:

Realiseren van de spiegelwand ( offerte is inmiddels aangevraagd)Glas 80 sponsort het glas

Schoner en frisser gymlokaal door contact met gemeente, zelfwerkzaamheid en geurverstuiver

Logboek up to date maken van de materialen.

En………………bestuursleden. We hebben al een lokkertje bedacht. Nl gratis 1 sport beoefenen.

Het staat inmiddels 2 jaar lang in de dorpskranten maar we krijgen geen respons. Dit is voor de bestuursleden die kunnen vertrekken heel frustrerend. Zij stoppen er dit jaar mee. Dus wat de te doen met de club? Opheffen????

 

 

Gegevens

Datum:
19 november 2013
Tijd:
20:30 - 22:00

Locatie

Dorpshuis

Organisator

Bestuur OSO
E-mail
oso@hotmail.nl