20160731_103001Op 30 juli was er weer de jaarlijkse Flansumer merke.

Een compleet nieuwe commissie bestaande uit:

Sjoerd Miedema
Vivianne van Hemel.
Jaring Brunia
Jan Brandse junior

heeft dit jaar de organisatie op zich genomen. Het feest werd geopend door Jan Brandse senior waarna iedereen bij Jitte en Margriet Roorda welkom was voor een overheerlijke en gezellige BBQ. Waarvoor het vlees uiteraard verzorgd werd door Jaring Brunia.