Verlenging van het winningsplan voor de gasvelden tot 2031

Vermilion heeft op 17 juli 2020 een verlenging van het winningsplan voor de gasvelden Grouw en Rauwerd ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze gasvelden liggen onder de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. In de aanvraag staat een verlenging van de productie uit deze gasvelden tot 2031. Het winningsplan is goedgekeurd en wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 7 juli liggen het besluit en de aanvraag 6 weken ter inzage. 

Meer informatie over het winningsplan Grouw-Rauwerd en de procedure kun je vinden op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: mijnbouwvergunningen.nl/grouw-rauwerd.