GESLAAGD TSJERKEPAAD

Afgelopen zomer hebben bijna vijfhonderd bezoekers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onze kerk en de Boerlage-tentoonstelling te bekijken. Dat is een groter aantal dan vorig jaar toen de kerk net weer open was. We kunnen dus rustig stellen dat we voor een goede opzet gekozen hebben. Ook de andere kerken die met ons meededen (Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren), kunnen tevreden zijn: zo’n vierhonderd mensen hebben daar de tentoonstellingen bezocht. Even ter vergelijking: vóór de restauratie waren we met een bezoekersaantal van ruim tweehonderd al heel content.

Ook al is er tijdens een bezoek aan de kerk veel te zien, het belangrijkst bleken ook nu weer de gesprekken. Het gekozen thema gaf daar ook alle aanleiding toe. Mooi was het dat we over zo veel materiaal beschikten, dat we in elk dorp een ander onderwerp centraal konden stellen. In Sibrandabuorren was dat meester Tinkelenberg, over wie ds. Boerlage heel wat informatie bewaard had. Zo konden we foto’s, een blaadje met de volgorde van de begrafenisstoet en bedankbrief voor al het meeleven van de hand van mevrouw Tinkelenberg laten zien.

Dankzij de medewerking van zijn familie hebben we in Tersoal twee tafels ingericht met materiaal over Durk Dijkstra. Ook hier zorgden foto’s ervoor dat we een beeld bij de verhalen kregen. Verder bleek de familie Dijkstra de brief bewaard te hebben, die ze van koningin Wilhelmina ontvangen had als dank voor de inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Poppenwier toonden we materiaal van de Duitsers, dat Boerlage ook bewaard bleek te hebben. Hier lag tevens de brief waarmee de dominee bij de Duitsers verraden was. Van Alexander Tuinhout en Douwe Drijver was een grote foto afkomstig van de bemanning van een van de bij Ingwert neergestorte vliegtuigen.

Raerd tenslotte toonde materiaal over de Boerlages zelf. Zo waren er aanvraagformulieren voor kostuums van de beide zoons, was er nog een ‘klantenkaart’ van schoenmaker Venema en lagen er allerlei passen en vrijstellingsbewijzen van de dominee, waarmee hij vrije doorgang had en bijvoorbeeld zijn fiets kon behouden. En dan waren er nog de voorwerpen, die we konden lenen van het oorlogsmuseum van Gerrit Haagsma uit Aldeboarn, museum it Hert fan Fryslân in Grou en veilighuis Ald Fryslân in IJlst. Ook verschillende particulieren uit de buurt hebben ons iets geleend.

Maar hoeveel materiaal we ook hadden, we zouden het niet gered hebben zonder alle vrijwilligers die met liefde een of meer zaterdagmiddagen opgeofferd hebben om gasten te ontvangen, over de kerk te vertellen, koffie en thee te schenken e.d. Op deze plaats willen we hen daar dan ook nog eens heel hartelijk voor bedanken. Elders horen we nog wel eens dat het vinden van voldoende vrijwilligers een groot probleem is. De kerk van Stiens was bijvoorbeeld dit jaar niet open, omdat ze helemaal niemand konden vinden. Dat is bij ons wel even anders. Heel, heel hartelijk bedankt!

Willem Hansma