IMG-20151027-WA0006Dinsdagavond 27 oktober hebben 11 Raerders aan de cursus BLS (basic life support) deelgenomen. Deze cursus waarin reanimatie met behulp van een AED centraal stond werd gegeven door Peter en Gerke van het Antonius Ziekenhuis uit Sneek. Naast een stukje theorie werden er vooral veel praktijkoefeningen gedaan. Uiteindelijk kon iedereen na deze leerzame maar ook gezellige avond het dorpshuis als gediplomeerd burgerhulpverlener verlaten.

20151027_221048(0)Geslaagden: Baukje, Annette, Harmen, Evert, Rika, Rob, Minke, Doete, Petra, Anja, Ymie (niet iedereen staat op deze foto, voor meer foto’s klik HIER)

Het is het Plaatselijk Belang gelukt om voor Raerd, hetzij  met de nodige inspanning, met terugwerkende kracht net als de voormalige dorpen binnen de gemeente Súdwest-Fryslân, een AED apparaat via de gemeente te bemachtigen. Maar alleen het hebben van een AED apparaat is niet afdoende, er zijn ook mensen nodig die weten hoe ze dit defibrillator apparaat in geval van een circulatiestilstand moeten bedienen. Er moet dus een groep Raerders oproepbaar zijn door de Meldkamer Ambulancezorg om de eerste hulp te kunnen verlenen.

Na een oproep van het Plaatselijk Belang in de dorpskrant  hebben zich zowel gediplomeerde als niet-gediplomeerde dorpsgenoten gemeld als vrijwilliger. Deze laatste groep heeft de cursus nu afgerond en zich inmiddels (of doen dit binnenkort) aangemeld bij HartslagNu.nl waar zij na registratie inzetbaar zijn als burgerhulpverlener evenals hun al eerder gediplomeerde en bij Hartslag Nu geregistreerde dorpsgenoten.

Concreet houdt dit in dat wanneer er in of in de nabijheid van Raerd een melding van een hartstilstand bij 112 binnenkomt en de ambulance kan niet binnen 6 minuten ter plaatse zijn, de meldkamer een beroep doet op deze vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers ontvangt via de telefoon de oproep naar het slachtoffer te gaan om met de reanimatie te starten terwijl de andere groep vrijwilligers het verzoek krijgt het AED apparaat op te halen, naar het adres van het slachtoffer te brengen en zo nodig assistentie te verlenen. De inzet van de vrijwilligers en het AED apparaat kunnen dus van levensbelang zijn.

20151029_081253Het AED apparaat ziet er natuurlijk geweldig uit in zijn mooi verlichte kast en uitdagende rode knop er voor op, toch is dit apparaat te kostbaar om als speelgoed of voor andere dan reanimatie doeleinden te worden gebruikt of misbruikt. Wees ervan bewust dat mocht het nodig zijn, met dit apparaat het leven van je eigen familie, buren, vrienden kan worden gered!