.facebook_-105500767.facebook_109005825.facebook_191644516.facebook_-373148912.facebook_-1797861036 

Aan verschillende huizen in Raerd wappert de vlag met daaraan de schooltas. Geslaagden gefeliciteerd!

Hieronder een aantal die wij hebben gespot, maar er zijn vast nog veel meer.

Nynke Roorda

.facebook_643403661Herman van Vilsteren

Baukje van Vilsteren

Sanne van der Woude

Robin Kleefstra

Bouke van der Weide