Voorkant julileumdkOm de dorpskrant iedere maand te vullen is nauwelijks een probleem, vanuit het dorp wordt er door diverse mensen en verenigingen voldoende materiaal  aangeleverd. Maar het is best een klus om iedere maand al deze kopy door te lezen, te corrigeren en dusdanig in de krant te plaatsen dat de ruimte optimaal wordt benut.

Daarom zijn wij voor zowel de eindredactie als de opmaak op zoek naar een tweede persoon, deze functies worden dan zogenaamde duo banen. Voor de interviews en artikelen hebben we intussen een co-writer gevonden.

 

OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP OPROEP  OPROEP

 

Eindredactie: Alle stukken die binnenkomen via de hotmail van de dorpskrant moeten worden doorgelezen en eventuele fouten moeten worden verbeterd. Daarna worden de gecontroleerde/gecorrigeerde stukken klaargezet voor verwerking in de krant. Tijdens de redactievergadering wordt door de eindredactie aangegeven welke stukken ontvangen zijn en klaar staan om geplaatst te worden. De eindredactie maakt op basis van de digitaal beschikbare agenda’s en de binnengekomen evenementen de agenda voorin de krant op. Ook de teksten bij kort nieuws en soms de voorkant worden momenteel door de eindredactie gemaakt. Deze laatste twee items worden in de redactievergadering besproken en ingevuld.

Nadat de opmaker alles in de krant heeft geplaatst lezen zij samen van het scherm of middels een uitdraai de gehele krant nog eens door. Pas daarna wordt de krant door de opmaker naar de drukker verzonden.  Momenteel wordt deze functie door Minke Strikwerda vervult. Wij zoeken hiervoor een taalkundig persoon, in elk geval in het Nederlands maar wanneer ook de Friese taal goed beheerst wordt is dat heel mooi meegenomen.

Opmaak: Alle stukken worden gecontroleerd en gecorrigeerd aangeleverd in platte tekst en losse fotobestanden (enkele uitzonderingen daargelaten). Voor de opmaak van de krant gelden enkele regels, zo zijn er afspraken met adverteerders over de grote en frequentie van hun advertentie maar ook lettertypes en vaste plaatsen voor bepaalde items. Er is een intensieve samenwerking tussen eindredactie en opmaker bij de totstandkoming van het uiteindelijke resultaat. De opmaker is aanwezig bij de redactievergaderingen zodat hij/zij inzage heeft in het materiaal dat nog gaat komen en inhoudelijk mee kan praten over de krant. Iedere vergadering wordt de vorige krant even doorgesproken.

Deze functie wordt momenteel door Jan Evert Boersma vervult. Tijdens de laatste twee kranten is Harmen de Vries aangeschoven om zich op deze functie te oriënteren, hij staat hier positief in mits het een duobaan blijft. En hier zit nu juist het probleem, Jan Evert heeft recent aangegeven dat hij het te belastend vindt om naast zijn werk, waarvoor hij dagen achter de computer zit, ook in de avonduren en het weekend voor de Praet fan Raerd nog een aantal uren achter de pc te zitten. Dus zijn we met spoed op zoek naar iemand die de opmaak van de krant wil/kan gaan doen.

Lijkt het je leuk toe om deel uit te gaan maken van de redactie van de Praet fan Raerd en spreken de functies je aan, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar doarpskranteraerd@hotmail.com. Natuurlijk kun je ons ook rechtstreeks benaderen, om je aan te melden of voor meer informatie.

De redactie van de Praet fan Raerd