SONY DSCOp zaterdag 14 december 2013 heeft de onthulling plaats gevonden van een 5 meter hoge boom en een gedenkplaat.SONY DSC Lyda Veldstra, raadslid en oud inwoonster van Raerd heeft een kort afscheidswoordje gehouden over Boarnsterhim en verteld dat de boom die (reeds) geplant was een notenboom betreft. Symbolisch is daarna de boom, samen met een klein aantal bezoekers, het Plaatselijk Belang en Lyda Veldsta geplant.

SONY DSCSONY DSCDe schep was aangeboden door de gemeente Boarnsterhim. SONY DSC

Bent u nieuwsgierig geworden?

U kunt de boom en de gedenkplaat bewonderen bij de haven van Raerd.

Plaatselijk Belang.