Plaatsen van hondentoiletten in Raerd!

Het plaatselijk Belang heeft onderstaande bericht ontvangen van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Het is nu officieel, jullie maken onderdeel uit van de gemeente Súdwest-Fryslân. Welkom!

Hondenpoep staat al jaren in de ergernis top 3, helaas geldt dit ook voor onze gemeente. Tijd voor een oplossing!

In 2013 zijn wij bezig geweest om alle kernen te voorzien van ondergrondse hondentoiletten. We hebben er meer dan 100 geplaatst. Tijdens onze kennismakingsbezoeken eind 2013 hebben wij al aangegeven dat we ook graag deze hondentoiletten in jullie dorpen willen plaatsen. We hebben hierbij wel jullie hulp nodig. 

Een hondentoilet is een ondergrondse betonnen bak met een rvs zuil boven de grond waar de hondenpoep in kan worden gedeponeerd. De toiletten zien er fraai uit, zijn makkelijk in het gebruik en ze stinken niet. Deze voorziening samen met een aangescherpte handhaving zorgt ervoor dat de overlast kan worden beperkt. Voor de aanschaf hiervan is een bijdrage in het kader van het Kernenfonds beschikbaar gesteld.

hondenpoepbak Op de foto is een onlangs geplaatst hondentoilet in Kornwerderzand afgebeeld.

 De gemeente wil ook graag in jullie dorpen deze hondentoiletten plaatsen. Graag horen wij van jullie waar de hondentoiletten het beste kunnen worden geplaatst. Denk hierbij aan de routes waarlangs veel hondenbezitters hun hond uitlaten. Het is daarom gewenst voor het bepalen van de locatie(s) ook te overleggen met hondenbezitters.

Bij de plaatsing moet rekening worden gehouden met kabels en leidingen in de grond. Daarom is het handig dat er meerdere locaties worden aangegeven zodat wanneer een locatie niet geschikt is gekozen kan worden voor een andere optie. Belangrijk en voorwaarde bij het bepalen van de locatie is ook dat het hondentoilet bereikbaar moet zijn voor de kolkenzuiger (vrachtauto). Er moet dus rekening mee worden gehouden dat het hondentoilet één of twee keer per jaar moet worden leeggepompt. Verder is het belangrijk dat de naaste bewoners van de hondentoiletlocatie worden geïnformeerd en vooraf met de plaatsing instemmen.

Wij vertrouwen erop dat met het plaatsen van hondentoiletten en een adequate handhaving (een boete voor het niet opruimen van hondenpoep kost €137,- en voor het laten loslopen van honden in de bebouwde kom kan een boete van €97,- in rekening worden gebracht) de overlast door hondenpoep tot een minimum kan worden teruggebracht. Daarbij wel uitdrukkelijk gezegd dat er ook een beroep wordt gedaan op de inwoners. We moeten elkaar ook durven aanspreken bij het constateren van afwijkend gedrag. Anders gezegd, wanneer wij zien dat een hondenbezitter de hondenpoep niet opruimt moeten wij degene op een nette manier durven aan te spreken op het gebruik gaan maken van het hondentoilet en te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Het aanspreken gaat straks hopelijk iets makkelijker wanneer de voorzieningen zijn geplaatst. Nu is het aan de hondenbezitter de plaatsing van de hondentoiletten tot een succes te maken. 

De hondenpoep kan middels een schepje worden gedeponeerd in de hondentoiletten of u kunt een biologisch afbreekbaar zakje hiervoor gebruiken. Het gebruik van andere plastic zakjes wordt afgeraden, omdat deze niet afbreekbaar zijn en daarom slecht voor het milieu zijn. De biologische afbreekbare zakjes zijn te verkrijgen in veel dierenspeciaalzaken en via internet. We streven er naar dat er meer verkooppunten in de regio bij komen, bijvoorbeeld in supermarkten.

 Graag horen wij spoedig, welke locaties jullie geschikt vinden. Rekening houdend met de weersomstandigheden kan plaatsing van de hondentoiletten dan plaatsvinden in februari of maart.

Gemeente Súdwest-Fryslân.

In Raerd worden 3 hondentoiletten geplaatst.

Suggesties voor een drietal locaties van het Plaatselijk Belang zijn:

1.           De Kolk (ter hoogte van de Singel)

2.           De haven

3.           Selânswei (oude speeltuin)

Andere suggesties zijn welkom! Suggesties graag voor 8 februari naar het Plaatselijk Belang!

U kunt uw reactie mailen naar plaatselijkbelangraerd@hotmail.com of telefonisch 602051 (Minke Nicolai.

Bestuur Plaatselijk Belang.