Het huishoudelijk reglement van Plaatselijk Belang Raerd is vanaf nu ook online te vinden. Je download het hier.