De provinciale weg van de A32 naar Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân. Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen. Tijdens de drukte is het lastig om de weg op te rijden of over te steken. De provincie wil de weg graag veiliger maken en tegelijkertijd rekening houden met de doorstroom van het verkeer. O.a. worden er aanpassingen gedaan aan de weg door Tsienzerbuorren en bij de afslagen Raerd en Easterwierrum komen ovondes. Beide ovondes worden waarschijnlijk in 2019 aangelegd.