Beste belangstellende van Nijbou Raerd,

Hierbij kun je de documenten van de informatieavond downloaden:

Ook zit er een inschrijfformulier bij dat wij graag uiterlijk 20 november 2023 retour ontvangen, zodat op basis van inschrijving de eerste voorlopige toewijzing kan plaatsvinden.

Dit formulier mag ingevuld, ingescand, retour aan nijbouraerd@gmail.com. Mocht dit niet lukken dan mogen de gegevens ook via een mailbericht doorgegeven worden aan ons. 

Mochten er n.a.v. de documenten nog vragen zijn dan horen wij dat ook graag.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Wonen Plaatselijk Belang Raerd”