Op dinsdag 3 oktober om 20.00 uur vindt er in het Doarpshûs een informatiebijeenkomst en stemming plaats over de toekomst van de gymzaal. Wees welkom en beslis mee!

Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u wel meestemmen? U heeft afgelopen week een stemstrook in uw brievenbus ontvangen. Deze kunt u invullen en inleveren bij Ton Poelsma, Hegedyk 9.

Plaatselijk Belang Raerd & Stuurgroep leebaarheid Raerd