Zoals op de jaarvergadering besloten is, is eind december de contributie van Plaatselijk belang Raerd voor de afgelopen drie jaar via automatische incasso geïnd. Wanneer u daarvoor een machtiging is afgegeven is er drie keer zes euro afgeschreven. Per abuis staat er niet op de afschriften vermeld dat dit voor 2011, 2012 en 2013 is.