Let op!

De jaarvergadering van TC Raerd vind plaats in het dorpshuis.

In de dorpskrant is per abuis de kantine als locatie genoemd. Dit is niet juist.

14 februari om 20.00 uur, de vergaderpunten staan in de agenda elders op de site.