De aanleg van een nieuwe “Jeu de Boules baan” achter het Dorpshuis is nog niet voltooid!

Iedereen wordt dan ook vriendelijk verzocht, in verband met verzakkingen, de baan niet te betreden!

Na de vakantieperiode volgt de afronding aan de Jeu de Boules baan.

Nader bericht volgt!

Activiteitencommissie en het bestuur van het Dorpshuis.