imageVoor alle jeu de boules liefhebbers in ons dorp is er goed nieuws.
Per eind juni beschikken wij als dorp over maar liefst twee goede jeu de boules banen, nu de jeu de boules baan bij het sportveld is gerenoveerd en opgeknapt.

Als resultaat van het beleid van de gemeente Sudwest Fryslan om sportaccommodaties zoveel mogelijk in beheer te geven bij de diverse sportverenigingen, valt de jeu de boules baan bij het sportveld vanaf begin mei onder de paraplu van tennisclub Raerd. Nu is tennis een compleet andere activiteit dan jeu de boules en hebben wij weinig expertise over onderhoud van zo’n baan. Een kritische blik op de baan begin mei deed ons vermoeden dat er enig achterstallig onderhoud was in de vorm van veel onkruid, ingeklonken schelpen hier en daar verzakte betonbanden.

Als tennisclub hebben wij dan ook contact gezocht met een expert, die meer banen in de LeGean heeft gerenoveerd, waaronder de jeu de boulesbanen in ons buurdorp Poppenwier. Om de baan netjes, goed speelklaar en onderhoudsarm op te leveren was het nodig om de betonbanden eruit te halen en recht in te zetten, de bovenste laag van de schelpen met onkruid te verwijderen, vervolgens hierop een halfverhardingslaag gralux te leggen met als toplaag, afstrooilaag zwart split. Om dit te realiseren was naast inzet en hulp van vrijwilligers geld nodig voor materiaal en spullen. Plaatselijk Belang heeft hiervoor, succesvol, een beroep gedaan op subsidies van de Gemeente Sudwest Fryslan.

Op zaterdag 25 juni is een team van vrijwilligers bij elkaar gekomen en hebben zij er met elkaar hard gewerkt om de Jeu de Boulesbaan in de huidige staat op te leveren. De komende maanden moet de baan verder harden, maar dat gebeurt pas als het langere tijd droog is. Voor de merke zal dit zeker lukken. Liefhebbers die niet zo lang kunnen wachten zijn nu al van harte welkom op de baan, want de Jeu de Boulesbaan is er voor iedereen !

Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik namens veel dorpsgenoten spreek als ik alle vrijwilligers op deze wijze van harte wil bedanken voor hun tijd en inzet !

Jolanda Koopal
Voorzitter TC RAERD – www.tennisclubraerd.nl