Jongerein de Raerder roeken heeft afgelopen december een bijdrage gekregen van € 1.000,- vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De Jongerein wil het geld gaan gebruiken om te investeren in een goede muziek box. Deze box is via bluetooth te bedienen en is op een accu zodat de box verschillende functies kan hebben. Zo kunnen wij hem bij feestjes, de spokentocht of bij een activiteit in het dorp gebruiken. Daarbij willen wij graag twee microfoons en eventueel iets met licht. Zo hebben wij alles wat wij nodig hebben in één handige box. Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

Op de foto van links naar rechts: Grietsje Schaap, Karin Tijssen en Jelly-Greta van Vilsteren.
Karin Tijssen overhandigde namens de Rabobank de cheque ter waarde van € 1.000,-.